Sunday, August 1, 2010

Tingkatan 2 - Nisbah dan Kadar

Kadaran


- Kadaran adalah kesamaan nisbah antara nisbah dua pasangan kuantiti.
- Misalnya,

Maka, panjang sisi segi empat sama adalah berkadaran dengan perimeternya.

- Katakanlah, p dan q adalah dua nilai bagi kuantiti A. r dan s adalah dua nilai bagi kuantiti B

yang sepadan dengan p dan q.

I. Jika p/q = r/s atau p : q = r : s, maka kuantiti A berkadaran dengan kuantiti B.

II. Sebaliknya, jika kuantiti A berkadaran dengan kuantiti B, maka p/q = r/s atau p : q = r : s.

Perkaitan antara kadaran dan Terbitan Pertama Polinomial dapat dilihat dengan jelas kerana perubahan pada x adalah berkadar dengan perubahan pada f(x).


Contoh Soalan:

Hitung harga 12 biji kelapa yang sama sekiranya 7 biji kelapa berharga RM 5.95.


Penyelesaian:


1) Nisbah dan Kadar

Katakanlah, RM a = Harga 12 biji kelapa.

Harga kelapa dan bilangan kelapa yang dibeli adalah berkadaran.2) Terbitan Pertama Fungsi Polinomial

f (x) = 5.95/7 x

f' (x) = 5.95/7

Setiap kali x berubah 1 unit, f (x) akan berubah 5.95/7 unit.

Jadi, apabila x berubah 12 unit, iaitu x = 12 biji kelapa.

f (x) akan berubah 5.95/7 (12) = RM 10.20.

Oleh itu, harga 12 biji kelapa adalah RM 10.20.


0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © PEMBEZAAN
Theme by BloggerThemes & Dfreebies
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates